ترازو آشپزخانه دیجیتال

180,000تومان

ترازو آشپزخانه الکترونیک

مدل SF-400

 

دقت اندازه گیری:۱گرم تا۱۰کیلوگرم

قابلیت اندازه گیری/گرم
اونس

نحوه تنظیم اتوماتیک

امکانات قابل تنظیم:تنظیم صفر

نمایشگرLCD

سبک وکم جا
سنسوربسیاردقیق فشار
نمایشگرLCDخوانا
قابلیت صفرکردن خودکار
دارای کفه گرد

قطرکفه گرد۱۵سانتی متر

 

 

 

ناموجود

ترازو آشپزخانه دیجیتال

ناموجود