سرخ کن وتابه درجه دار

  • دماسنج : برای نمایش درجه حرارت روغن که به درجه سوختگی نرسه
  • روغنگیر : پایان کار میتونین به راحتی روغن غذاروبگیربن
  • میتوانید به عنوان تابه و هم به عنوان قابلمه ازش استفاده کنین